ترجمه FsQCA

ترجمه FsQCA,دانلود ترجمه FsQCA

دانلود فایل

نمونه ترجمه این مطالعه از آنالیز تطبیقی[1] کیغی با مجموع فازی (fsQCA) با استفاده از fs/QCA 2.5 (راجین و داوی ، 2014) استفاده می­کند. fsQCA با یکپارچه سازی مجموعه فازی و منطق نامعلوم (زاده 1965) با QCA  (راجین، 2000) توسعه داده شد. QCA روش تحلیلی مبتنی بر جبر بولی و پیاده­سازی اصول مقایسه برای مطالعه پدیده های اجتماعی (راجین ، 2000) است و قادر به پاسخگویی  سؤال­هایی در مفاهیم مجموعه ای نظری است و برای تجزیه و تحلیل پیچیدگی علُی می­باشد (لجوی، 2013). FsQCA از تئوری جمع (فازی) و جبر بولی برای تجزیه و تحلیل چگونگی  ترکیب عوامل و چگونگی این مساله که حضور یا عدم حضور آنها منجر به یک نتیجه خاص می­شود، استفاده می­کند (راجین، 2008). مجموعه­های فازی و اصول منطق نامعلوم (فازی) در مهندسی و تئوری کنترل و همچنین در علوم اجتماعی اعمال می­شود (لیو و همکاران، 2015). این ابزار الگوهایی را میان متغیرهای مستقل و وابسته مشخص می­کند، که توضیح دهد که یک نتیجه و متمایز مهم­تر از تجزیه و تحلیل واریانس، همبستگی و مدل های رگرسیون چندگانه را شرح می­دهد و راه حل متعدد ارائه می دهد که می­تواند منجر به نتایج مشابه شود. متغیری که بر نتیجه اثر می­گذارد، تنها یک زیر مجموعه کوچک از مواردی است که  نمی­ تواند توسط آنالیز رگرسیون مشخص شود (لیو و همکاران، 2015؛ ویس، 2012). راه­حل­های ارائه شده توسط شرایط لازم و کافی نشان داده شده که یک تمایز بین متغیرهای اصلی و جنبی پیشنهاد می­دهد. متغیرهای اصلی با یک شرایط علّی قوی با نتیجه همراه هستند، در حالی که عناصر جنبی آنهایی ضعیفتر عمل می­کند (فیس، 2011). علاوه بر این، این شرایط ممکن است در یک راه حل وجود داشته باشد، وجود نداشته باشد و یا موضوع ما نباشد (یعنی ” مهم نیست”) (فیس، 2011). در یک وضعیت ”مهم نیست”، شرایط ممکن است، وجود داشته باشد و یا غایب باشد. [1] – Comparative 3.4. FsQCAThe study applies fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) using fs/QCA 2.5 (Ragin and Davey, 2014). fsQCAwas developed by integrating fuzzy set and fuzzy logic (Zadeh, 1965) with QCA (Ragin, 2000). QCA is an analytic techniquethat is based on Boolean algebra and implements principles of comparison to study social phenomena (Ragin, 2000), and isable to answer questions that are based on set-theoretic notions and for analyzing causal complexity (Legewie, 2013). FsQCAuses (fuzzy) set theory and Boolean algebra to analyze how factors combine together, and how their presence or absenceleads to a certain outcome (Ragin, 2008). Fuzzy sets and fuzzy logic principles apply in engineering and control theory, aswell as in social sciences (Liu et al., 2015). This tool identifies patterns among independent and dependent variables, thatexplain an outcome and more importantly differentiates from the analyses of variance, correlations and multiple regressionmodels, as it offers multiple solutions that can lead to the same result. A variable that affects the outcome in only a smallsubset of cases cannot be identified by regression analysis (Liu et al., 2015; Vis, 2012). The offered solutions are presentedby necessary and sufficient conditions, which offer a differentiation between core and peripheral variables. Core variables arethose with a strong causal condition with the result, while peripheral elements are the ones with a weaker one (Fiss, 2011).Further, these conditions may be present, absent or may not matter (i.e., ‘‘do not care”) in a solution (Fiss, 2011). In a ‘‘do notcare” situation, the conditions may either be present or absent.

 • پایان نامه چت رُم و روابط بین افراد و جوانان

  پایان نامه چت رُم و روابط بین افراد و جوانان دانلود فایل پایان نامه چت رُم و روابط بین افراد و جوانان مقدمه ارتباط بین انسانها همواره از نیازهای اساسی وکارکرد های حیاتی انسان در طول تاریخ وموجودیت او بوده…

 • طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال

  طرح توجیهی خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال دانلود فایل طرح توجیهی   خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت با ظرفیت 43 برنامه درسال خلاصه طرح   موضوع طرح ارائه خدمات رایانه ای ومشاوره مدیریت تعدادشاغلین 6 نفر…

 • پاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی)

  پاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) فصل4 بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع از نظر…

 • آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن

  آموزش مفاهیم دینی به كودكان (13-6) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آموزش مفاهیم دینی به كودكان (136) سال با تأكید بر نماز، دعا و قرآن,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب

  ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب,بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب دانلود فایل پایان نامه بررسی…