پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری

دانلود فایل

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی مرد سالاری و زن سالاری چكیده این پژوهش در جهت بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم شهرستان ابهر با ساختارقدرت در خانواده صورت گرفته است . كه در این پژوهش فرضیه ها به صورت رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی زنان شامل ( خودآگاهی هیجانی ، جراتمندی ، حرمت نفس ، خود شكوفایی . استقلال عمل ) با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاكمیت مرد ، رابطه بین مولفه های مهارتهای درون فردی با ساختار قدرت در خانواده بر اساس الگوی حاكمیت مرد می باشد . در این پژوهش به جهت بررسی فرضیه ها و پاسخ به آنها 40 نفر از زنان معلم در شهرستان ابهر به روش تصادفی انتخاب شدند كه متاهل بوده و پنج سال از زمان تاهل آنها گذشته باشد و با همسران خود زندگی كنند . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش تست هوش هیجانی بار – ان با 90 سوال كه در ایران استاندارد شده و تست خود ساخته ساختار قدرت كه شامل 26 سوال می باشد . كه هر دو به روش لیكتری نمره گذاری می شود تست ساختار قدرت از بعد از زن سالاری ، مرد سالاری و الگوی مشاركتی و ضعیف را در خانواده مشخص می سازد .  فهرست عنوان صفحه فصل اول مقدمه 2 بیان مساله 4 ضرورت پژوهش 6 اهداف پژوهش 9 سوالات تحقیق 10 تعاریف واژه ای 11 فصل دوم مقدمه 13 ساختار خانواده 14 كاركردهای خانواده 15 تعریف عام قدرت 16 تعاریف قدرت در حوزه خانواده 17 تئوری منابع 18 دیدگاه فیمینیسمها 20 مفاهیم قدرت در خانواده 23 انواع قدرت در خانواده 29 زن و خانواده 33 هیجان 37 فیزیولوژی هیجان 39 هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 45 دیدگاه شخصیتی – اجتماعی – هیجانی هوش هیجانی ( مختلط ) 52 نظریه گلمن 57 كاركردهای هوش هیجانی 61 هوش هیجانی ، تفكر و رفتار اجتماعی 64 هوش هیجانی ، انطباق بارویكردهای استرس زا 66 ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی 71 مروری بر تحقیقات انجام شده 77 فصل سوم روش پژوهش 88 ابزار تحقیق 88 پرسشنامه هوش هیجانی 88 كاربرد پرسشنامه 89 دامنه سنی 91 اعتبار و پایایی 92 هنجاریابی در ایران 93 پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده 94 اعتبار و پایایی 96 نمره گذاری 96 روش تجزیه و تحلیل داده ها 97 فصل چهارم 98 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 113 پیشنهادات محدودیت ها                                            115 115 منابع 116

 • مقاله گران فروشی و تعزیرات

  گران فروشی و تعزیرات,مقاله گران فروشی و تعزیرات دانلود فایل  مقاله گران فروشی و تعزیرات فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطهفصل دوم : تخلفات بخش دولتیفصل سوم : تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش دولتیفصل چهارم : تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش…

 • پایان نامه مقایسه اضطراب در بین كودكان دارای شب ادراری و كودكان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد كودك منطقه 11 تهران

  پایان نامه مقایسه اضطراب در بین كودكان دارای شب ادراری و كودكان عادی حدود سنی 4-5 ساله در مهد كودك منطقه 11 تهران دانلود فایل پایان نامه مقایسه اضطراب در بین كودكان دارای شب ادراری و كودكان عادی حدود سنی…

 • تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

  تامین اجتماعی,تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود فایل مقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با…

 • پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه

  بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان,پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان همراه با پرسش نامه,رابطه TQMو عملكرد بازاریابی اداره كل پست استان كردستان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه TQMو…

 • تحقیق جامع کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی

  تحقیق جامع کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی دانلود فایل بخشهایی از متن:کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت…